‘Παιγνιώδεις διατάξεις μνήμης’

*

‘Παιγνιώδεις διατάξεις μνήμης’ , Χριστιάνα Ιωάννου, Σπύρος Νάσαινας.

Συμμετοχή στον τόμο ‘Μνήμη και Εμπειρία του Χώρου’ επιμ. Στάυρος Σταυρίδης, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθηνα, 2006

 

ISBN: 960-221-328-0

*